Privacyverklaring.

Privacyverklaring Stichting Kledingbank Goed

Stichting Kledingbank Goed, gevestigd in ‘t Stadshuus, Markt 3 te Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.kledinggoedlochem.nl/

Secretariaat:  26-05-2018, Lochem

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kledingbank Goed verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboorteplaats

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands ras, godsdienst of gezondheid. Wij verwerken geen enkele van dit soort bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Kledingbank Goed verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief (incidenteel, niet periodiek)

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Kledingbank Goed neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Kledingbank Goed) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Kledingbank Goed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Omdat we moeten kunnen controleren wanneer je laatste bezoek is geweest Stichting Kledingbank Goed, is het noodzakelijk je persoonsgegevens op te slaan. Als je de afgelopen 3 jaar  niet bij Stichting Kledingbank Goed bent geweest, verwijderen wij automatisch je gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kledingbank Goed verstrekt geen op personen herleidbare gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Kledingbank Goed gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en maken het mogelijk deze te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Kledingbank Goed en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kledinggoedlochem@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Kledingbank Goed wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij onszelf, en de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Kledingbank Goed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via kledinggoedlochem@hotmail.com.

Advertentie