Welkom🌞

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

Attentie

Maandag 19 oktober 2020 zijn we open voor inname van kleding .(winterkleding graag)

Dit is voorlopig de laatste inname dag!!!

De komende maandagen zullen wij DICHT zijn voor inname van kleding tot nader orde.

We melden het op deze site en facebook als de kledingbank weer opengaat.

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

Kledingbank GOED doet mee met Rabo ClubSupprt!
Wij verstrekken gratis kleding en schoenen aan mensen die het nodig hebben.

Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Stem nu direct in de Rabo App of online op: rabobank.nl/clubsupport

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

Beste lezer(es),

Graag willen we nogmaals benadrukken dat we graag WINTERKLEDING willen ontvangen en geen zomerkleding.

Ontvangen wij toch zomerkleding dan gaat 90 % van deze kleding naar een zeer goed doel nl…. naar de stichting Bahay Aurora die een kindertehuis heeft op de Filipijnen en ook alle omwonenden aldaar steunt met voeding en kleding.

Wij kampen met weinig opslagruimte en kunnen dus maar weinig bewaren!!!

GOED doet GOED en dat is wel mooi om te weten dat uw kleding altijd goed terecht komt.

Kleding kunt u elke maandagavond van 19 tot 20 brengen naar Goed, op de eerste verdieping van het stadshuus te Lochem.

πŸ‘—πŸ₯»πŸ‘˜πŸ‘”πŸ©³πŸ₯ΌπŸ‘šπŸ‘œπŸ‘žπŸ₯ΎπŸ‘ πŸ‘’

Goed Nieuws………πŸ’š

We gaan weer open, na een lange warme zomer, voor inname van kleding vanaf 7 september 2020 (van 19 tot 20 uur boven in het stadhuus)

We willen u met klem vragen alleen WINTERKLEDING te brengen.

Voor onze bezoekers gaan we pas in oktober open en dan is de zomer voorbij en gaan we aan winterkleding denken.

Attentie: Dus geen zomerkleding brengen aub!!!

We zijn zoals altijd weer open op de maandagavonden vanaf 19 tot 20 uur.

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€

De vrijwilligers van kledingbank GOED wensen u een fijne zomer met veel zonneschijn.🌞

We hopen half september weer open te gaan voor inname van kleding. (winterkleding)

Afgelopen zondag zijn we open geweest voor onze vaste bezoekers en we hopen na de zomerstop in september of oktober dit te kunnen herhalen.

Voor nu…………VRIENDELIJKE GROETEN EN TOT ZIENS!

πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€